(Con)federalisme

Standpunt | Jaargang 2013
Federalisme/confederalisme...
Klasse Menswetenschappen

Verschillende politieke partijen hebben er al meermaals voor gepleit om België na de verkiezingen om te vormen tot een confederatie. Op een zucht van de verkiezingen van 25 mei gaat professor Staatsrecht Jan Velaers voor u na wat zij daar precies mee bedoelen. Confederalisme blijkt namelijk lang niet bij iedereen of op hetzelfde ogenblik dezelfde betekenis te hebben…

Voor de ene blijkt confederalisme te bestaan uit niet meer dan een verdieping van het federalisme, door het zwaartepunt van de bevoegdheden bij de deelstaten te leggen. Anderen willen artikel 35 van de grondwet ten uitvoer brengen, en de residuaire bevoegdheden zonder omwegen aan de deelstaten toekennen. En nog weer anderen nemen confederalisme tot het uiterste, waarbij de deelstaten de dragers worden van de soevereiniteit.

Met voorbeelden en theorie haalt Jan Velaers de begripsverwarring stap voor stap uit elkaar, en brengt hij de duidelijkheid die de kiezer op 25 mei nodig heeft.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Jan Velaers