Taal in onderwijs en wetenschap

Standpunt | Jaargang 2003
Taal in onderwijs en wetenschap
Klasse Technische Wetenschappen

De Sorbonneverklaring en de Bolognaverklaring hebben in Vlaanderen en Nederland, maar ook in andere Europese landen, het debat over het gebruik van de taal in hoger onderwijs en wetenschap aangewakkerd.

De Europese ministers van onderwijs roepen op om voor het hoger onderwijs een Europese Ruimte te creëren. Ze willen de mobiliteit bevorderen van studenten, docenten, onderzoekers en administratief personeel opdat die kunnen genieten van de rijkdom die deze Europese Onderwijsruimte biedt, met inbegrip van de democratische waarden en de diversiteit van culturen en talen.

Over die diversiteit van talen wordt het debat op het publieke forum gevoed door twee doelstellingen:

  1. Men wil het Nederlands behouden als volwaardige onderwijs-, wetenschaps-, werk- en cultuurtaal.
  2. Men wil de academische onderwijsinstellingen en hun studenten in een Europese en mondiale context maximale ontplooiingskansen bieden.
In de schoot van CAWET werd een werkgroep opgericht met als opdracht
  1. de problematiek te behandelen van het gebruik van de talen in het hoger onderwijs in het licht van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.
  2. de in het publieke debat daarover ingenomen standpunten te analyseren en een zo evenwichtig mogelijk standpunt te formuleren als meerwaarde tot het debat.

Documenten bij dit project