Multifunctionele eilanden in de Noordzee

Standpunt | Jaargang 2021
Multifunctionele eilanden in de Noordzee
Klasse Technische Wetenschappen

De laatste jaren is er in Vlaanderen een snel stijgende nood aan nieuwe exploitatiemogelijkheden van de Noordzee.  Om aan deze nood te beantwoorden is doorgedreven onderzoek een noodzaak. Onze beleidsverantwoordelijken staan voor de uitdaging om de komende jaren een dynamisch kader te ontwikkelen dat kan beantwoorden aan de groeiende noden  en dit rekening houdend met de effecten van de klimaatswijziging.

Dit document inventariseert de mogelijkheden en kansen van eilanden op zee als bijdrage tot een verbeterde kustveiligheid en een versnelde conversie naar hernieuwbare energie. Verder biedt een eiland ook extra kansen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op en rond de Noordzee.

Vanzelfsprekend moet er, naast de ruimtelijke, ecologische en economische impact, ook gewerkt aan een actieve dialoog met de bevolking om zo een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.
Dit standpunt kwam tot stand na  ruim overleg met alle betrokkenen uit de industrie, de universiteiten en de beleidsstructuren.  Het is een uitnodiging tot creatief denken over de toekomst van de Noordzee en dit rekening houdend met de verwachte stijging van de zeespiegel en de noden inzake nieuwe bronnen voor groene energie.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Jos Smits