Archieven, de politiek en de burger

Standpunt | Jaargang 2013
Archieven, de politiek en de burger
Klasse Menswetenschappen

Archieven zijn vooral bekend als bronnen van historische informatie, bijvoorbeeld voor het traceren van historische feiten of een persoonlijke stamboom. Archieven hebben echter ook bedrijfseconomische en juridische waarde. Door afwezigheid of onvolledigheid, of door gebrekkige toegankelijkheid van archieven kunnen maatschappelijk relevante feiten soms moeilijk onderzocht worden. Het faillissement van Sabena is daarbij een bekend voorbeeld. De juristen oordeelden dat zij de verantwoordelijkheid van deze of gene niet konden bewijzen door gebrek aan betrouwbare documenten of foute bewaring ervan.

Het maatschappelijke belang van archieven wordt gelukkig steeds beter onderkend. Het staat in toenemende mate op de politieke agenda, en door verschillende investeringen stijgt de professionalisering van het archiefbeleid. Toch blijft er een tekort aan kennis en opvolging, en worden ook vandaag nog archieven incidenteel of moedwillig vernield. Archivarissen moeten bijna dagelijks keuzes maken en die kunnen niet altijd neutraal zijn. Onder meer, bijvoorbeeld, bij overheidsarchieven is de keuze welke documenten vernietigd mogen worden en welke niet mogelijks – onbedoeld – niet neutraal. Ook tussen het noorden en zuiden van ons land bestaan grote verschillen en is overleg erg dringend. Het blijft dus belangrijk om overheid en gebruikers verder te herinneren aan de opdracht en het belang van archiefdiensten en archivarissen.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Karel Velle