Wetenschap, maatschappij en media

Standpunt | Jaargang 2004
Wetenschap, maatschappij en media
Klasse Technische Wetenschappen

Het doel van de hierna volgende aanbevelingen is tweeërlei:

  1. bij de jeugd meer interesse wekken voor de wetenschap en alzo meer jongeren ervan overtuigen om te kiezen voor een wetenschappelijke loopbaan.
  2. het grote publiek meer kennis bijbrengen over wetenschap, opdat het beter zou kunnen oordelen over wetenschappelijk-maatschappelijke problemen.
Het is evident dat beide doelstellingen elkaar overlappen en dat de ene de andere bevordert.

Documenten bij dit project