Rechtsstatelijkheid en democratische legitimiteit in de EU

Standpunt | Jaargang 2021
De problematiek van de rechtsstatelijkheid en democratische legitimiteit binnen de Europese Unie
Klasse Menswetenschappen
Respect voor de democratie en de rechtsstaat staat de jongste jaren op losse schroeven in diverse lidstaten van de Europese Unie. De oorzaak is tweedelig. Enerzijds wordt de Europese Unie geconfronteerd met een nieuwe globale realiteit die steeds verder verwijderd is van haar fundamentele waarden. Anderzijds zien we in diverse lidstaten een heropleving van de drang naar meer nationale soevereiniteit en van het identiteitsgevoel. Beide factoren resulteren in een Unie die steeds minder weerklank vindt bij haar burgers. Burgers verliezen meer en meer het vertrouwen in de Europese instellingen en worden gevoeliger voor de populistische storm die sinds enkele jaren door Europa raast. De combinatie van het wantrouwen bij burgers en de uitholling van haar fundamentele waarden in een aantal lidstaten stelt de Europese Unie voor een grote uitdaging wat haar autoriteit en legitimiteit betreft.

Het Horizon2020 onderzoeksproject RECONNECT (‘Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law’) is een vierjarig interdisciplinair project dat focust op deze problematiek. Dit Standpunt biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoekswerk dat door RECONNECT is verricht en overloopt de concrete aanbevelingen van RECONNECT om het toekomstige narratief van de Unie te verbeteren en de waarden van de democratie en de rechtsstaat te vrijwaren.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Jan Wouters
  • Maaike De Ridder

Auteur

  • Maaike De Ridder
  • Jan Wouters