De mobiliteit van morgen

Standpunt | Jaargang 2018
De mobiliteit van morgen: zijn we klaar voor een paradigmawissel?
Klasse Technische Wetenschappen

Evenementen 

Het mobiliteitsvraagstuk is een complex en multidimensionaal probleem dat een dringende aanpak vereist. Zowel de persoonlijke verplaatsingsbehoeftes als het goederenvervoer zullen blijven toenemen. Het huidige beleid vertrekt teveel vanuit een focus op snelle gedeeltelijke oplossingen. Bijkomende infrastructuurwerken worden uitgevoerd terwijl dit vaak ten koste gaat van de nodige aandacht voor de beschikbare middelen en hun onderhoud.

Dit Standpunt formuleert aanbevelingen voor de transitie naar een nieuwe mobiliteit die geënt is op een bredere samenwerking tussen wetenschap, beleid, industrie en maatschappij. Diverse wijzen van aanpak worden geëvolueerd, rekening houdend met mens en milieu. Wat volgt is een pleidooi voor een geïntegreerde visie op mobiliteit en ruimtelijke ordening. Een objectieve situatiebeschrijving is nodig om de juiste knooppunten te lokaliseren in een gebiedsgerichte aanpak. Via knooppunten kunnen zoveel mogelijk activiteiten maximaal gebundeld vervoerd worden. Het goed functioneren en juist lokaliseren van die knooppunten is fundamenteel om de nodige transities in het gebruik van de verschillende vervoersmodi te realiseren. Ook digitalisering en big data bieden opportuniteiten – de gegevens rond mobiliteit zijn nu nog te gefragmenteerd beschikbaar; duidelijke contracten waarbij data gedeeld worden met het oog op de verbetering van de dienstverlening is een noodzaak.

De overheid draagt een belangrijke verantwoordelijkheid op vlak van mobiliteit: de rol van de overheid omvat het bewaken van de solidariteit en om die basisbehoeften en de emanciperende werking van toegang tot werk, opleiding… voor iedereen open te houden Een gepaste strategie zal enkel gerealiseerd kunnen worden mits nauwe samenwerking tussen alle belanghebbenden in het mobiliteitsdebat.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Denis De Bruyne
  • Koen Kerckaert
  • Julie Mabilde
  • Cathy Macharis
  • Alex Van Breedam
  • Valentin Van den Balck
  • Willy Van Overschée
  • Yvan Verbakel
  • Bart Vannieuwenhuyse