Maatschappelijke rol van geschiedenis

Standpunt | Jaargang 2010
De maatschappelijke rol van de geschiedenis
Klasse Menswetenschappen

Historische debatten organiseren is een voor VIGES weggelegde taak. Er zijn heden ten dage nog weinig fora waarop historici met elkaar kunnen discussiëren over maatschappelijke onderwerpen. Er werd gestart met een voor de hand liggend thema: de maatschappelijke rol van de geschiedenis. In welke mate zijn de historici vandaag maatschappelijk betrokken via hun geschriften, hun deelname aan het publieke debat, hun band met het betrokken veld en via hun soms conflictueuze relaties met de overheid? Op het debat op 5 februari 2010 kwamen de volgende sprekers aan het woord:

 1. Els Witte — De maatschappelijke rol Van de historicus. Hoe gingen onze voorgangers met de problematiek om? De resultaten van een recent verschenen studie over de Belgische naoorlogse periode (1944—1956).
 2. Gita Deneckere — De habitus van de hedendaagse historicus en de eigentijdse geschiedenis van erfgoed, geheugen en historische commissies: wereldvreemd in eigen land?
 3. Jo Tollebeek — De samenleving in opspraak. Opmerkingen over de maatschappelijkebe trokkenheid van de historicus.
 4. Bruno De Wever — De maatschappelijke rol van de historicus. Casus Vlaamse Beweging.
 5. Rudi Van Doorslaer — De maatschappelijke rol van de historicus en de Tweede Wereldoorlog
 6. Pieter Lagrou — De maatschappelijke rol van de historicus: de casus van de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog
 7. Dirk Luyten — Emancipatiebewegingen: arbeidersgeschiedenis.
 8. Werner Goegebeur en Karel Van Nieuwenhuyse — De socialiserende rol van de historische vorming in het secundair onderwijs: actuele spanningen.
 9. Walter Prevenier — Verslag van het debat over de maatschappelijke rol van de historicus

Documenten bij dit project

Auteur

 • Gita Deneckere
 • Bruno De Wever
 • Dirk Luyten
 • Walter Prevenier
 • Jo Tollebeek
 • Rudi Van Doorslaer
 • Els Witte
 • Werner Goegebeur
 • Pieter Lagrou
 • Karel van Nieuwenhuyse