ICT & derde wereld

Standpunt | Jaargang 2006
ICT, afstandsonderwijs en ontwikkelingssamenwerking
Klasse Technische Wetenschappen

De ICT (informatie -en communicatietechnologie) en het wereldwijd informatienetwerk betekenen voor de armere landen zowel een bedreiging als een nooit eerder geziene kans. De ontwikkelingssamenwerking staat dan ook voor een bijzonder zware uitdaging: de trend naar een “digital divide” moet omgebogen worden naar een “digital dividend”: een rechtvaardig aandeel in de weldaden van de digitale revolutie. Dit aandeel moet de armere landen een impuls geven om los te breken uit de armoede en het isolement. Om dit te bereiken is er een krachtige globale inspanning nodig op het niveau van de internationale instellingen en donor -organisaties, de regeringen, de EU, de NGO’s, de universiteiten, de bedrijven en de diverse privé-initiatieven.

“Onderwijs voor iedereen” (EFA: ”Education for All”) is een van de millennium doelstellingen. De nood aan onderwijs en vorming in de ontwikkelingslanden is echter zo groot en zo dringend dat de klassieke oplossingen, zoals het opleiden van leerkrachten, onmogelijk aan de vraag kunnen voldoen. In de komende vijftig jaar moeten er meer mensen gevormd worden dan er ooit voorheen in de geschiedenis van de mensheid gevormd werden. ICT zal nooit de leraar overbodig maken, maar kan wel de conventionele onderwijscapaciteit enorm versterken en uitbreiden. De methoden hiervoor moeten intensief bestudeerd en uitgetest worden, en via een goed gestructureerde aanpak in praktijk gebracht.

Documenten bij dit project