De STEM-leerkracht

"STEM-leren is essentieel in onze kennismaatschappij en een cruciale rol is weggelegd voor STEM-leerkrachten."
Standpunt | Jaargang 2015
De STEM-leerkracht
Klasse Natuurwetenschappen, Klasse Technische Wetenschappen

De STEM-leerkracht in de pers

Irina Veretennicoff en Joos Vandewalle houden pleidooi voor geïntegreerd STEM-onderwijs in De Tijd

Interview met Irina Veretennicoff en Joos Vandewalle n.a.v. de publicatie van De STEM-leerkracht in De Standaard.

Christiane Malcorps houdt pleidooi voor kwaliteitsvol STEM-onderwijs in Z-expert op Kanaal Z.

Blogpost n.a.v. het Standpunt op de website van Wiskunde Plantyn.

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie kondigt de publicatie aan op de EWI-website.

Departement Onderwijs en Vorming kondigt het nieuws aan op de website van Onderwijs en Vorming en neemt de publicatie op in haar STEM-documentatiebank.

Evenementen 

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEMacademies, het STEM-platform, het STEM-charter … allen streven ze naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de Vlaming. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.


Met dit Standpunt wenst de Academie bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling. We gaan dieper in op de essentie van de STEM-componenten (natuurwetenschappen, techniek, engineering en wiskunde) en de rol die ze spelen in onze samenleving. STEM-inzichten kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan de grote uitdagingen van onze wereld op vlak van energie, gezondheid, urbanisatie, mobiliteit, klimaat, digitalisering … Vanuit deze inherente motivatie formuleren we concrete aanbevelingen voor het leren van STEM.


STEM-leren vindt plaats in zowel het (leerplicht)onderwijs als via informele leercontexten. Leerkrachten uit het secundair onderwijs die instaan voor de STEM-vakken spelen hier een centrale rol. We analyseren de obstakels voor een aantrekkelijk en effectief STEM-onderwijs, zoals bijvoorbeeld het dreigend lerarentekort, en een beperkte voeling van leerkrachten met de onderlinge verwevenheid tussen de vier STEM-componenten. We geven advies over de opwaardering van het lerarenberoep en doen suggesties voor mentoring, levenslang leren en een structurele samenwerking tussen leerkrachten.
De kernboodschap van dit Standpunt is dat de vorming van leerkrachten in de STEM-disciplines van essentieel belang is. Concreet worden aanbevelingen geformuleerd om hiertoe een STEMexpertisecentrum op te richten, en om STEM-lerarenopleidingen te organiseren, zowel een educatieve initiële masteropleiding als een professionele lerarenopleiding.


Dit Standpunt richt zich tot alle STEM-leerkrachten, schooldirecties, pedagogische begeleiders, inspecties en beleidsverantwoordelijken. Maar het is ook aanbevolen voor iedereen die begaan is met de toekomst van onze jeugd en onze samenleving.

Documenten bij dit project

Auteur

 • Joos Vandewalle
 • Irina Veretennicoff

Coauteur

 • Bert Seghers
 • Conny Aerts
 • Yvan Bruynseraede
 • Charles Hirsch
 • Rik Hostyn 
 • Christiane Malcorps
 • Niceas Schamp
 • Alexander Sevrin
 • Dirk Van Dyck
 • Paul Van Houtte
 • Veronique Van Speybroeck
 • Jacques Willems
 • Katrien Strubbe
 • Wim Dehaene
 • Bernadette Hendrickx
 • Philippe Cara