Debat: STEM-leerkrachten en -lerarenopleidingen

Debat

18-05-2016

Paleis der Academiën, Brussel

Activiteit in het kader van het Standpunt 

Op 18 mei 2016 vond in het Paleis der Academiën in Brussel een debat plaats, voorafgegaan door een voorstelling van het Standpunt door de auteurs. 

SITUERING

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.

Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, bracht de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor STEM-leerkrachten, schooldirecties en beleidsverantwoordelijken. Het Standpunt is geïnspireerd door en opgedragen aan José Mariano Gago, de Denker die zich in 2014 op uitnodiging van de Academie een jaar heeft gebogen over de toekomst van Vlaanderen als een kennismaatschappij.

PROGRAMMA

15.00u — Registratie en onthaal

15.30u — Sessie 1: het Standpunt van de Academie, met focus op de aanbevelingen

Welkom en inleiding
Joos Vandewalle, KU Leuven, KVAB, covoorzitter werkgroep De STEM-leerkracht

Het STEM-onderwijs: nieuwe opportuniteiten, nieuwe uitdagingen
Irina Veretennicoff, VUB, KVAB, covoorzitter werkgroep De STEM-leerkracht

De leerkracht in het STEM-onderwijs, vandaag en morgen
Conny Aerts, KU Leuven, KVAB, medeauteur De STEM-leerkracht

Vragensessie

16.40u — Koffiepauze

17.00u — Sessie 2

Panelgesprek
Moderator: Guy Tegenbos, voormalig hoofdredacteur De Standaard

  • Martine Tempels, voorzitter STEM-platform, VP Telenet
  • Bern Martens, docent lerarenopleidingen secundair onderwijs, UC Leuven-Limburg en KU Leuven
  • Rita Dunon, beleidsmedewerker Horizontaal Beleid, Departement Onderwijs en Vorming
  • Jo Desutter, pedagogisch begeleider STEM West-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Dirk Saeys, leerkracht wetenschappen en STEM-trekker, Stedelijk Lyceum Waterbaan
  • Natacha Gesquière, wiskundige, STEM-leerkracht eerste graad, Sint-Bavohumaniora Gent
  • Jan Ardies, onderzoeker techniekonderwijs, directeur Atheneum Brasschaat
  • Lora Haesenbroeckx, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel
  • Bert Smits, beleidsmedewerker Europese Commissie, STEM-vrijwilliger in lager onderwijs

Initiatieven van de Vlaamse Regering
Uitgenodigd spreker: Paul De Hondt, raadgever kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits

Conclusies
Guy Tegenbos en Irina Veretennicoff

Slotwoord
Jacques Willems, ondervoorzitter van de KVAB

18.45u — Receptie