Onderzoeker-gedreven wetenschap

Standpunt | Jaargang 2018
Onderzoeker-gedreven wetenschap. Analyse van de situatie in Vlaanderen
Klasse Natuurwetenschappen
Het kennisgrensverleggend onderzoek met de onderzoeker als motor is absoluut noodzakelijk voor de welvaart en het welzijn van onze maatschappij, voor de vorming van onze toekomstige intelligentsia en kenniswerkers als eerste en cruciale schakel in de innovatieketen, voor de kennisverruiming die nodig is om de globale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en voor onze culturele verrijking. Onderzoek is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om de academisch afgestudeerden vaardigheden mee te geven die hen wapenen voor de toekomst.

Dit onderzoek kan voortspruiten uit de nieuwsgierigheid van de onderzoeker, uit zijn of haar drang om problemen in de samenleving te doorgronden of uit een combinatie van beide.

Het Standpunt formuleert concrete voorstellen voor een verhoging en billijke verdeling van de middelen over onderzoekers in alle stadia van hun carrière, waarbij er ook een evenwichtige balans wordt beoogd tussen de principes van ‘financiering van toponderzoek’ en ‘gelijke kansen voor gelijke kwaliteit’, onafhankelijk van de discipline en de instelling. Aan de overheid, de universiteiten en het FWO worden hiervoor concrete aanbevelingen gedaan.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Dirk Van Dyck
  • Elisabeth Monard
  • Sylvia Wenmackers
  • Joos Vandewalle
  • Alexander Sevrin
  • Liliane Schoofs