Gezondheidszorg in evolutie

Standpunt | Jaargang 2016
De gezondheidszorg in evolutie: uitdagingen en keuzes
Klasse Menswetenschappen

Evenementen 

België heeft niet het beste gezondheidszorgsysteem van de wereld. De grote subjectieve tevredenheid van de bevolking heeft vooral te maken met de grote keuzevrijheid. Ondanks de beleden aversie tegen marktwerking in de zorg, is er nu reeds veel competitie. Het wegwerken van verspillingen zal niet zo gemakkelijk gaan als soms wordt verondersteld. De groei van de uitgaven wordt niet in de eerste plaats verklaard door de verspilling of de vergrijzing, maar wel door de technisch-wetenschappelijke evolutie.

Een correcter beeld van de realiteit maakt het mogelijk om op een andere wijze over mogelijke beleidskeuzes na te denken. Er moet meer voor de burgers toegankelijke informatie komen over de kwaliteit van zorgverstrekkers en ziekenhuizen. Er moet gewerkt worden aan een duidelijke taakverdeling tussen ziekenhuizen en een betere afstemming van ambulante en ziekenhuiszorg. Het relatieve belang van de betaling per prestatie moet verminderen om de samenwerking tussen zorgverstrekkers te stimuleren. De uitgaven voor gezondheidszorg mogen stijgen. Er moet een open debat gevoerd worden over de relatieve waarde van gezondheid en consumptie in een rijker wordende samenleving en over de bereidheid tot solidariteit.

Documenten bij dit project