Fiscale autonomie van deelgebieden

"Leidt fiscale autonomie van deelgebieden in een federale staat tot budgettaire discipline?"
Standpunt | Jaargang 2014
Leidt fiscale autonomie van deelgebieden in een federale staat tot budgettaire discipline?
Klasse Menswetenschappen

Sinds enkele jaren is het empirisch vergelijkend onderzoek naar de economische effecten van staatkundige decentralisatie op gang gekomen. Veel van de hoge verwachtingen omtrent de gunstige welvaartseffecten die het economisch federalisme heeft gesteld, worden door dit onderzoek niet bevestigd. Deze bijdrage betreft de vraag of het verwerven van fiscale autonomie door deelstaten en lokale overheden tot budgettaire discipline aanspoort. In een onderzoek van 27 OESO-landen, waaronder 7 federaties, over de periode 1995-2009 werd een bescheiden positief budgettair effect van de subnationale fiscale autonomie vastgesteld indien zij een minimumdrempel overschrijdt. Federale dotaties aan subnationale overheden die dit minimum aan fiscale autonomie niet bereiken, leiden blijkbaar niet tot budgettaire laksheid.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Paul Van Rompuy