Een oproep tot een versnelde digitale transformatie voor België

Standpunt | Jaargang 2022
Een oproep tot een versnelde digitale transformatie voor België
Klasse Technische Wetenschappen

Dit eerste gezamenlijke Standpunt van de twee algemene academies van België, KVAB en ARB, roept op tot een versnelde digitale transformatie in België. Er zijn in ons land goede initiatieven van de regionale en federale overheden en van maatschappelijke actoren, maar er is ruimte voor een versnelling op vijf fronten:

- De digitale transitie in ons land zal pas slagen als er versneld wordt ingezet op meer digitale geletterdheid, betere digitale vaardigheden en meer inzicht in de digitale wereld bij jong en oud. Er is nood aan collectieve acties en aan een sensibiliseringsprogramma (met mediacampagnes) om het veilig, verantwoord, ethisch en duurzaam gebruik van alle digitale en ICT-toestellen en -diensten te stimuleren.

- Digitale hulpmiddelen moeten een integraal onderdeel worden van alle onderwijsvakken. Ze moeten flexibelere leerprocessen faciliteren die dicht bij de behoeften van de individuele leerling of student staan.
- Invloedrijke massa- en sociale media hebben een belangrijke rol te spelen bij het vermijden van onterechte projecties over wat de digitale transitie echt betekent.

- Gezien de toenemende behoeften op de arbeidsmarkt is het van cruciaal belang dat er meer middelbare scholieren ICT-studies volgen en dat veel professionals worden gestimuleerd tot levenslang leren (LLL) in de ICT. België loopt daarin achterop.

- Gezien de groeiende behoefte aan elektrische energie voor ICT moet er meer aandacht gaan naar een omvattende strategie voor het energieverbruik en voor de milieu-impact van de digitale transitie.