Belgische onderzoekswereld in Europa

Standpunt | Jaargang 2009
De Belgische onderzoekswereld in de Europese context
Klasse Technische Wetenschappen

Dit rapport betreffende de toestand van de Belgische onderzoekswereld in de Europese context, is ontstaan op initiatief van BACAS, de Belgian Royal Academy Council for Applied Science. De bedoeling ervan is ideeën aan te reiken met betrekking tot het beleid inzake wetenschap en onderzoek naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.

Het rapport is tegelijk gebaseerd op een kwantitatieve evaluatie van het onderzoek in België vanuit internationale statistische gegevens, en op een kwalitatieve analyse van de antwoorden op een vragenlijst die werd rondgestuurd naar zowel openbare als privé personen en instellingen betrokken bij de planning, het management en/of de uitvoering van onderzoek in België.

Verschillende prestatie-indicatoren tonen aan dat het Belgische R&D-systeem binnen de Europese context een eerbare plaats inneemt, zowel in termen van uitgaven in procent van het BBP, als van aantal onderzoekers en doctors per 1.000 werknemers, wetenschappelijke publicaties, patentaanvragen, innovaties in de brede zin en deelname aan Europese onderzoeksprogramma's. Negatief is de afnemende groei van de financiering van het onderzoek, een evolutie die reeds van voor de huidige economische crisis wordt vastgesteld.

Rapporttaal = Engels

Documenten bij dit project