E-logistiek

Standpunt | Jaargang 2004
E-logistiek
Klasse Technische Wetenschappen

De rol van het internet als facilitator van continue en alomtegenwoordige communicatie heeft hoge verwachtingen gecreëerd in de logistieke wereld. Terzelfdertijd dwingt de rechtstreekse confrontatie met de klant vele bedrijven tot het herdenken van hun rol en strategie met betrekking tot de toeleveringsketen (Supply chain strategie).

De vraag is welke beloften e-logistiek juist inhoudt: gaat het hier om een louter technologische evolutie, of biedt deze omnipresentie mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodi? In het laatste geval vormt de schaalbaarheid van de technologie een opportuniteit voor (ook kleine) bedrijven om zich op mondiaal vlak te profileren.

Op basis van een positionering in verschillende rollen zal onderzocht worden waar de waarde voor de onderneming gecreëerd wordt en hoe deze kan gerealiseerd worden.

Op deze wijze kan de geïnteresseerde onderneming overgaan tot een beter gefundeerde formulering van de doelstellingen, de eraan verbonden technologische vereisten, de invloeden op de bestaande zakelijke beheersprocessen en organisatorische implicaties.

Documenten bij dit project