Integraal waterbeheer

Standpunt | Jaargang 2004
Toekomstverkenning van de problematiek van integraal waterbeheer
Klasse Technische Wetenschappen
Zonder water is er geen leven mogelijk. Water is een centraal element van een duurzame samenleving. Het voorzien in voldoende water met de juiste kwaliteit op de juiste tijd en op de juiste plaats is een uitdaging voor wetenschap en techniek in de komende decennia. Aan de aanvoer is ook de resulterende afvoer gekoppeld. Ook dit aspect, met name het voorzien van de meest geschikte afvoer van het gebruikte water met een geschikte terugvoerkwaliteit en op een geschikt teruggavepunt, is een groeiend probleem. Immers, de lokale en ook de mondiale direct bruikbare waterreserves blijken niet enkel eindig, maar vooral ook erg kwetsbaar te zijn. Enkel mits zorgvuldige strategische planning kan het huidige niveau van welzijn en comfort, dat rechtstreeks en onrechtstreeks te maken heeft met water, worden veilig gesteld voor de toekomst.

Documenten bij dit project