De Vlaamse Wetenschapsagenda en interdisciplinariteit

Standpunt | Jaargang 2019
De Vlaamse Wetenschapsagenda en interdisciplinariteit
Leren leven met interdisciplinaire problemen en oplossingen
Klasse Natuurwetenschappen
In de Vlaamse Wetenschapsagenda, die is opgesteld na een burgerconsultatie, werden alle vragen gebundeld in 82 clustervragen, gerangschikt volgens vijf kennisdomeinen. Het is opvallend hoe de aanpak van de grote uitdagingen in alle gevallen overleg en samenwerking over de grenzen van de verschillende disciplines heen vereist. Tegelijk blijkt dat Vlaamse onderzoeksteams met hun expertises goed zijn ingewerkt in de internationale netwerken die de clustervragen onderzoeken. Tegenspraak tussen aandacht voor het interdisciplinaire enerzijds en excellentie op disciplinair niveau anderzijds hoeft er niet te zijn.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Christoffel Waelkens