Artificiële intelligentie

Standpunt | Jaargang 2017
Artificiële intelligentie
Naar een vierde industriële revolutie?
Klasse Natuurwetenschappen

Evenementen 

Artificiële Intelligentie (AI) zit wereldwijd in de lift. Dankzij betere algoritmen, meer computerkracht en meer data, is het nu mogelijk om allerlei toepassingen te bouwen in heel wat domeinen van menselijke activiteit: van geneeskunde tot administratie, van autonome wagens tot intelligente zoekmachines voor het web. Hierdoor is een soort goudkoorts ontstaan, vooral in Amerika en China, waarbij bestaande ondernemingen, maar ook nieuwe start-ups, op grote schaal investeren. Er ontstaat een nieuwe industrie met mogelijkerwijze een grote maatschappelijke impact. Dit KVAB Standpunt legt uit wat AI is, wat er allemaal mee mogelijk is, welke ethische vragen het oproept, en hoe diverse landen op deze nieuwe technologie inpikken. Het geeft ook een aantal aanbevelingen zodat ook onze regio mee kan profiteren van deze ontwikkeling.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Luc Steels

Coauteur

  • Bettina Berendt
  • Aleksandra Pizurica
  • Dirk Van Dyck
  • Joos Vandewalle