Bibliometrie in humane wetenschappen

Standpunt | Jaargang 2004
Bibliometrie in de humane wetenschappen
Klasse Menswetenschappen
Zowel op nationaal (VLIR) als op Europees vlak (European Science Foundation) wordt er door verantwoordelijken voor onderzoekspolitiek op aangedrongen dat ook voor de Humane Wetenschappen (de Geestes- of Cultuurwetenschappen en de Gedragswetenschappen) bibliometrische instrumenten worden gecreëerd om de onderzoeksoutput en -kwaliteit te meten. Op 10 december 2003 werd in de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten al een workshop georganiseerd rond ‘Bibliometrie als prestatiemaat voor cultuur- en gedragswetenschappen’. Een ad hoc werkgroep van de Klasse van de Menswetenschappen van de Academie heeft zich intens over deze problematiek beraden. De nota van de werkgroep wordt hier publiek gemaakt. Om de complexiteit van de problematiek van de bibliometrie in de Humane Wetenschappen bijkomend te illustreren, werden door leden van de werkgroep (met inbreng van andere collega’s uit de discipline) deelrapporten betreffende een beperkt aantal disciplines opgesteld en toegevoegd. Tevens werd, op vraag van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, een nota over Neerlandistiek (Nederlandse taal- en letterkunde) opgenomen.

Documenten bij dit project

Auteur

 • Jaak Billiet
 • Hubert Bocken
 • Yvan Bruynseraede
 • Willy Clarysse
 • Herman De Dijn
 • Marc De Mey
 • Georges De Schutter
 • Niceas Schamp
 • Ludo Simons
 • Marcel Storme
 • Paul Van Houtte
 • Dominique Willems
 • Els Witte