AI als aanjager van verandering

Standpunt | Jaargang 2023
AI als aanjager van verandering
Klasse Menswetenschappen
In het kader van het Denkersprogramma van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) heeft de Thinker-in-residence Helga Nowotny, diepgaande inzichten geformuleerd over de huidige praktijk en de mogelijke toekomst van het Vlaamse AI-onderzoek en de bredere samenleving.
Hoewel Artificiële Intelligentie (AI) geen magisch instrument is, maar het resultaat van wiskundige optimalisatie, immense computerkracht en grote datasets zijn de toepassingen ervan buitengewoon veelbelovend. AI heeft al geleid tot aanzienlijke voordelen, zoals meer efficiëntie, nauwkeurigheid, tijdigheid en ook gebruiksgemak in diverse domeinen, waaronder gezondheidszorg, genomica, fusieonderzoek, productontwerp, autonome systemen, voorspellend onderhoud, kwaliteitscontrole, inspectieprocessen en milieueffectbeoordeling.
Tegelijkertijd brengt de opkomst van AI ook zorgen met zich mee. We moeten stilstaan bij de potentiële risico’s en schadelijke effecten voor individuen, kwetsbare groepen en de samenleving als geheel. Hoe zal AI ons dagelijks leven beïnvloeden, zowel privé als op de werkvloer? En hoe zal deze technologie onze kijk op menselijkheid veranderen? Een mensgerichte aanpak is essentieel bij het ontwerp, gebruik en de verdere ontwikkeling van AI. We moeten AI afstemmen op menselijke waarden en behoeften, in plaats van toe te staan dat technologieën onze identiteit vormgeven.
Nu generatieve AI-systemen zoals ChatGPT zich razendsnel ontwikkelen, is het cruciaal dat de wetenschappelijke gemeenschap een centrale rol speelt in het vormgeven van een mensgerichte benadering van AI. Deze Denkerscyclus van de KVAB heeft als doel de impact van de nieuwste ontwikkelingen in AI te belichten en te reflecteren over de weg vooruit.

Documenten bij dit project