Reflectiegroep

Termen voor een nieuw sociaal contract

Al vele decennia faalt de verzorgingsstaat in het terugdringen van de armoede onder de actieve bevolking, in België en andere Westerse welvaartsstaten... Tweedaags symposium naar aanleiding van het emeritaat van Bea Cantillon en haar nieuwe publicatie in de reeks Standpunten.

Een canon van Vlaanderen, voor geschiedenisonderwijs?

Wat houdt het concept van een nationale canon in?

Slotsymposium: Energie in de Gebouwde Omgeving

‘Klimaatneutraliteit' voor het gebouwenpark tegen 2050 is de doelstelling van de Europese Gre

From Open Science to Innovation, an Engineering Challenge for Europe

In the last decade there is a growing momentum towards making all steps of the scientific activit

Final Symposium: Reproducibility and replicability in science

On October 18, 2018, Nature published a special issue about

Final Symposium: Reproducibility and replicability in science

On October 18, 2018, Nature published a special issue about

Architectuurkwaliteit vandaag

Naar aanleiding van een nieuwe publicatie in de reeks Standpunten, wil dit debat reflecteren over

De beloften van de wetenschap. 250 jaar academies in Brussel 1772–2022

Wie zijn Markies du Chasteler, Marie-Caroline Murray, Jan des Roches en Egide Seghers?

Lentevergadering Gent 2022

De leden van de KVAB en de Jonge Academie waren uitgenodigd op de Lentevergadering in Gent op zaterdag 7 mei 2022.