Tentoonstellingen AMVK

Tentoonstellingen AMVK

Klasse Kunsten

Anne-Mie Van Kerckhoven, lid Klasse Kunsten, neemt een vliegende start in 2022 met twee tentoonstellingen. Bovendien zal de Universiteit Antwerpen haar in het voorjaar van 2022 een eredoctoraat uitreiken voor algemene verdiensten, waarover we later nog uitgebreider zullen berichten. 

 

AMVK IN DRUK
Boeken, zines, efemera, teksten & ontwerpen 
van Anne-Mie Van Kerckhoven

Van 24 t.e.m. 28 januari 2022 loopt deze tentoonstelling in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

Op donderdag 27 januari treden kunstenaar Anne-Mie Van Kerckhoven en ontwerper Maxim Preaux in gesprek met kunsthistoricus Johan Pas, tijdens de avondsessie "Guess Who’s Coming to Dinner". Gratis toegang.

Meer info

 

Placenta Saturnine Bercail

Zeno X Gallery blikt in deze overzichtstentoonstelling terug op 40 jaar samenwerking met AMVK.

Over de tentoonstelling:

Anne-Mie Van Kerckhoven heeft een grote databank aan afbeeldingen verzameld van vrouwen in verschillende fases van ontkleding. De houdingen, blikken, attributen en camerahoeken zijn doorgaans erg stereotiep. Deze clichés zijn voor haar aanleidingen om de onderliggende betekenissen van de beelden te verbinden met andere, socio-politieke aspecten uit de samenleving. Anne-Mie Van Kerckhoven zoekt hierbij graag de spanning op tussen woord en beeld.

Van Kerckhoven ontving een tijd geleden vreemde e-mails waarin willekeurige woorden werden opgelijst in kolommen. De woorden werden door algortimes per drie geplaatst en deze gebruikt ze als titels van de nieuwe werken, zoals Dudoute Toaster Absolu of Premiere Celu Garnitures. Ook de titel van de tentoonstelling Placenta Saturnine Bercail werd gegenereerd door artificiële intelligentie, maar toch heeft die een specifieke betekenis voor haar: “Placenta: al het werk dat ik maak vertrekt vanuit mijn baarmoeder Saturnine: Saturnus is de planeet van de kunstenaars Bercail: een oud-Frans woord voor stal. Zo zie ik de geborgenheid die het verbonden zijn met een moedergalerij geeft.”

Meer lezen op de website van Zeno XArtikel Nieuwsblad