liddetails

Paul van Oye
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1939
Samenvatting:
Bioloog gespecialiseerd in de hydrobiologie.
Opleiding:
Dr. Dierkunde (1911), dr. Genees- en Verloskunde (1924). Assistent (1915) Laboratorium voor de Zeevisserij te Batavia (Djakarta); hoofd (1918) Laboratorium voor de Binnenvisserij te Tasikmalaja (Java); docent (1926), hoogleraar (1936) RUG.
Prijzen:
Soupartprijs (1914).
Ordes:
Officier in de orde van de Eiken Kroon (Luxemburg).
Lidmaatschap:
Ondervoorzitter Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, lid Nederlandse Botanische Vereniging; stichtend lid World Academy of Art and Science; stichter- hoofdredacteur internationaal tijdschrift Hydrobiologia.