liddetails

Bart Verschaffel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstfilosofie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent)
Samenvatting:
Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent