liddetails

Bart Verschaffel
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Art Philosophy
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent)
Summary:
Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent