Kunst & geld

"Kunst in tijden van bezuiniging: uitdagingen & kansen." (Cees Hamelink)

Jaargang: 2015
Kunst en Geld
Klasse Kunsten

Stuurgroep van het Denkersprogramma Kunst en Geld

Michel Buylen
Siegfried De Buck
Inez Dua
Freddy Dumortier
Willem Elias
Mark Eyskens
Cees Hamelink
Francis Maes
Max Martens
Lucien Posman
Marc Ruyters
Annick Schramme
Bart Verschaffel

Documenten 

Evenementen 

Vanuit de Klasse van de Kunsten wil men met deze Denkerscyclus het debat aangaan inzake kunst en cultuur in Vlaanderen. Dit thema laat toe om heel uiteenlopende aspecten van het kunstgebeuren onder de aandacht te brengen. Alle media (beeldende kunst, podiumkunsten, architectuur, …) hebben hiermee te maken. Het thema heeft naast historische, juridische en ideologische aspecten immers heel wat praktische implicaties voor actieve kunstenaars, kunstinstellingen en -organisaties. Men kan hierbij denken aan subsidiëring, culturele investeringen, fiscaliteit, financiering van kunst in de publieke ruimte, onderwijssysteem etc. Politieke en economische ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende verschuivingen binnen de financiering van de kunsten. Het is voorts de bedoeling om de zaken in comparatief Europees verband te brengen. Het programma is opgebouwd rond twee clusters, enerzijds kunst en overheidsbeleid en anderzijds kunst en stadseconomie met een katalyserende rol voor de Denker Cees Hamelink.

Status 

  • Op 27 februari 2016 vond het Congres Kunst & Stad plaats over wat kunnen de steden in de toekomst betekenen voor de kunsten en omgekeerd. (Oorspronkelijk gepland op 21 november 2015 maar uitgesteld wegens terreurdreiging.)
  • Op 25 september 2015 vond het Congres Naar een duurzaam kunstenlandschap plaats over de weg naar alternatieven voor overheidsbeleid
  • 2 en 8 juni 2015 vonden debatten met de stakeholders plaats: 1. Individuele kunstenaars / 2. Beleidsmakers / 3. Private sponsors - verzamelaars / 4. Belangrijke afnemers van kunst - bemiddelaars - curatoren
  • Eind 2016 verscheen het Standpunt "Elementen van een duurzaam kunstenlandschap"
Denker 
Cees Hamelink

Cees Jan Hamelink (°1940) is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de VU Amsterdam en hoogleraar managementinformatie en kennis aan de Universiteit van Aruba.

Hamelink studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hamelink houdt zich bezig met de relatie tussen mensenrechten, communicatie en globalisering. Hij doceert en geeft college op meerdere universiteiten in onder meer de VS, Mexico, Chili, Aruba, Australië, Tanzania, Brazilië, Zuid-Korea en in vrijwel alle Europese landen. In 2007 ontving hij een ere-professoraat van de universiteit van Queensland in Australië. Hij adviseert diverse overheden en de Verenigde Naties.

Hij is voorzitter van de Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens, voorzitter van de Jan van Eyck Academie, hoofdredacteur van de International Communication Gazette, ere-president van de International Association for Media and Communication Research en voorzitter van Amsterdam World Jazz City 2014.

Hamelink schreef meer dan zeventien boeken over communicatie, cultuur en technologie. Daarbij zijn bestsellers als "The Technology Gamble", "The Politics of World Communication" en "The Ethics of Cyberspace". Daarnaast is hij een zeer fanatiek jazzmuzicus.