E-learning en Blended Learning

Jaargang: 2014
Blended Learning
Klasse Technische Wetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Blended Learning

Guido Beazar
Inez Dua
Erik Duval
Ludo Gelders
Piet Henderickx
Diana Laurillard
Jan Van Campenhout
Georges Van der Perre
Géry van Outryve d'Ydewalle
Géry van Outryve d'Ydewalle
Joos Vandewalle
Kristiaan Versluys
Jacques Willems

Expertengroep van het Denkersprogramma Blended Learning

Guido Beazar
Jo Breda
Anneleen Cosemans
Rudy D'Hauwers
Erik De Corte
Anne-Marie De Jonge
Sabine De Vriendt
Greet Debeer
Sabe Degraef
Tom Demeyer
Inez Dua
Erik Duval
Ann Fastré
Andreas Frans
Jeroen Franssen
Ludo Gelders
Michel Gevers
Frank Gielen
Karla Groen
Piet Henderickx
Diana Laurillard
Rudy Lauwereins
Yana Maes
Iven Mareels
Fred Mulder
Karolien Poels
Frederik Questier
Jan Rabaey
Bram Roelant
Rosette S'Jegers
Gwendoline Somers
Gert-Jan Sprangers
Saskia Van Bueren
Jan Van Campenhout
Georges Van der Perre
Toon Van Hoecke
Astrid Van Laere
Hendrik Van Landeghem
Hans Van Mingroot
Géry van Outryve d'Ydewalle
Géry van Outryve d'Ydewalle
Wim Van Petegem
Luc Vandeput
Greet Vanderbiesen
Joos Vandewalle
Jan Velghe
Stephanie Verbeken
Noel Vercruyse
Irina Veretennicoff
Yennef Vereycken
Jens Vermeersch
Lieven Verschaffel
Kristiaan Versluys
Jacques Willems
Stephane Wojcik

Documenten 

Evenementen 

De Klasse van de Technische Wetenschappen neemt het voortouw om in 2014 een Denkersprogramma in te richten rond de problematiek van E-learning en Blended Learning. Rond deze thematiek publiceerde de Academie in juni 2013 het Standpunt nr. 19 ‘Van Blended naar Open Learning? Internet en ICT in het Vlaams Hoger Onderwijs’. Dit rapport bespreekt de grondige veranderingen die zich de laatste twee decennia voltrokken in de wereld en de maatschappij: de revolutionaire ontwikkelingen in de technologie, de explosieve groei van het PC-gebruik en van de toegang tot draadloze communicatie, en het drukke verkeer op het internet en in de sociale netwerken. Onze universiteiten en hogescholen hebben vandaag allemaal een centraal digitaal leerplatform waarop de student zijn eigen gepersonaliseerde leeromgeving vindt. Multicampusonderwijs op basis van live video-conferenties en webapplicaties heeft zijn weg gevonden in de associaties en andere samenwerkingsverbanden. Voor de aanmaak en uitwisseling van digitaal leermateriaal is er een sterke wereldwijde trend naar “Open Educational Resources” (OER). Deze OER-beweging betekent voor onze hoger onderwijs instellingen zowel een grote uitdaging als een nieuwe opportuniteit. Een nog veel grotere uitdaging zijn de “Massive Open Online Courses” (MOOCs), overgewaaid uit de VS, met tienduizenden deelnemers wereldwijd. Maar hoe gaan onze eigen universiteiten en hogescholen hier mee om?

De hamvraag is: zullen al deze ontwikkelingen het onderwijs ten gronde veranderen of gaat het slechts om nieuwe hulpmiddelen in het klassieke systeem? De uitdaging is: welke principiële keuzes maken we, hoe pakken we het concreet aan? De conclusie van het rapport luidde: “er is nood aan een systemische visie op de optimale valorisatie van de ICT en het internet voor het nieuwe hoger onderwijs van de 21-ste eeuw”.

Het is deze visie die men zal trachten te ontwikkelen in het voorgestelde Denkersprogramma. Dit zal gebeuren door een grondige studie van bestaande denkmodellen, een kritische analyse van actuele ontwikkelingen en beleidsplannen in Vlaanderen, Europa en elders, en een diepgaande reflectie op de eigen ervaringen in het veld van alle deelnemers aan het project. Dat alles moet leiden tot een brede langetermijnvisie met verschillende hypotheses, mogelijke modellen en toekomstscenario’s, en dit op de drie niveaus: micro (leerling, leraar, klas), meso (school, universiteit) en macro (de verschillende overheden). De Academie zal proberen met een brede representatieve groep van stakeholders een “out of the box” denkoefening op te zetten, vanuit haar neutrale positie en zonder in concurrentie te treden met de onderwijsinstellingen en de beleidsorganen.

Status 

Het slotsymposium van dit Denkersprogramma vond plaats op 19 november 2014.

De position papers van beide Denkers werden verwerkt in een publicatie in de reeks Standpunten: Higher education in the digital era. A thinking exercise in Flanders

De expertengroep publiceerde naar aanleiding van het Denkersprogramma een Standpunt getiteld: Hoger onderwijs voor de digitale eeuw 

Denker 
Diana Laurillard

Prof. Diana Laurillard (University of London) heeft jarenlange ervaring in open en afstandsonderwijs en grote expertise in de pedagogisch-onderwijskundige aspecten.

Pierre Dillenbourg

Prof. Pierre Dillenbourg (EPFL-Lausanne) leidt een universitair centrum van waaruit MOOCs worden ontworpen en georganiseerd. Deze complementaire aanpak zal het beste halen uit de Denkers hun uiteenlopende ervaring, nl. het pedagogisch gerichte vs. het praktijkgerichte.