Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs - zin of onzin?

Debat

20-04-2016
Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs - zin of onzin?

Organisatie

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Georges Van der Perre (Organisator)

Activiteit in het kader van de Denkerscyclus 

Activiteit in het kader van het Standpunt 

Wil Vlaanderen een pioniersrol blijven vervullen als kennisregio dan is een transformatie van het hoger onderwijs onder invloed van de digitalisering essentieel. Onze hogescholen en universiteiten zetten al sterk in op blended learning maar kunnen de mogelijkheden niet pas optimaal benut worden als samengewerkt wordt over de instellingen heen?

Bestaat er voldoende draagvlak om over te gaan tot interuniversitaire en zelfs internationale samenwerking? Welke meerwaarde kan dit creëren? Op welke manier dient een Vlaams plaform voor technologie in het onderwijs vorm te krijgen? Welke opdrachten zal dit platform vervullen?

Programma: 

20-04-2016

01 Onthaal 17:00 - 17:30

02 Inleiding 17:30 - 17:45
Georges Van der Perre, KVAB, Auteur Standpunt (spreker)

Hoger onderwijs voor de digitale eeuw - rol en opdrachten voor een Vlaams platform voor technologie in het onderwijs?

03 Buitenlandse voorbeelden: Noorwegen en Nederland 17:45 - 18:45
3.1 Nederland: SURF
Paul Rullman, SURF (spreker)

Voorstelling van SURF: ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland.

3.2 Noorwegen: Norgesuniversitetet
Jens Uwe Korten, Norgesuniversitetet (spreker)

Voorstelling van de Norvegian Agency for Digital Learning in Higher Education.

NB: Wegens geannuleerde vluchten kon de spreker niet aanwezig zijn op de debatavond. Hij bezorgde ons wel de slides van zijn geplande presentatie.

04 Pauze 18:45 - 19:00
05 Panelgesprek en debat 19:00 - 20:30
Piet Desmet, iMinds (panellid)
Katie Goeman, Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie (panellid)
Simon Van Damme, Raadgever hoger onderwijs, Kabinet minister Crevits (panellid)
Cis Van Den Bogaert, VLIR en VLOR (panellid)
Georges Van der Perre, KVAB (moderator)
Luc Vandeput, VLHORA (panellid)