Wetenschap Aan Zee - Klimaatverandering & Milieu

03-08-2022

KAAP, Zeedijk 10 Oostende

Wetenschap Aan Zee - Klimaatverandering & Milieu

Organisatie

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Theater aan Zee
Eos

In samenwerking met Theater aan Zee en ter ere van de viering '250 jaar Academies' brengen we deze zomer een reeks van voormiddagsessies met toplezingen over actuele onderwerpen, gevolgd door discussie. "Wetenschap aan zee" zal plaatsvinden op 3, 4 en 5 augustus, op een zomerse locatie gelegen op de Zeedijk van Oostende: KAAP. De thema's zijn: milieu & klimaatverandering, energie en artificiële intelligentie.

De eerste sessie zoomt in op de gezondheid van de zee en de bossen en kadert meteen ook in de wetenschappelijke lezingen- en debatreeks 'Grijze Cellen' van EOS en FWO: wetenschappers gaan met elkaar en het publiek in gesprek onder leiding van wetenschapsjournaliste Ilse Boeren

 

Sprekers tijdens de eerste sessie op 3 augustus

Prof. Dirk Verschuren is bioloog en paleoklimatoloog verbonden als hoogleraar aan de Vakgroep Biologie van de UGent. Zijn onderzoek focust op de klimaat- en ecologische geschiedenis van Afrika als kader voor haar cultuur- en politieke geschiedenis, en als lange-termijnperspectief voor de huidige wisselwerking tussen mens, klimaat en natuur in ontwikkelingslanden. Zijn klimaatreconstructies uit Afrika vormen de tropische tegenhanger van klimaatdata uit ijsboringen in Groenland en Antarctica. Prof. Verschuren publiceerde onder meer 'Klimaatverandering. Hardnekkige mythes ontkracht.' verschenen bij Lannoo in 2919. Hij is lid van de Klasse van de Natuurwetenschappen van de KVAB. 

Prof. Colin Janssen is gewoon hoogleraar Ecotoxicologie en Marine Ecologie aan de Universiteit Van Gent in de faculteit Biowetenschappen. Hij onderwijst in marine ecologie, milieu gezondheid, toxicologie, risico analyse, oceanen en menselijke gezondheid en de 'blauwe' economie. Prof. Janssen's onderzoeksgroep werkt op methoden om ecologische vervuiling te meten en de ecologische risico's van chemische en andere stress factoren in zoetwater en marine systemen uit te teken. Hij is ook verbonden aan het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende en actief op het vlak van de 'blauwe' economie. Prof. Janssen werkte onder meer mee aan het boek 'Zeegroenten' van Sophie Matthys en Donald Deschagt verschenen bij de Standaard Uitgeverij in 2018. 

Prof. Kris Verheyen is het hoofd van het Labo Bos & Natuur van de UGent. Zijn specialiteit is bosecologie en bosbeheer, maar daarnaast is hij bijzonder geboeid door de vraag hoe het vroegere menselijke handelen zich vertaalt in de samenstelling, structuur en het functioneren van hedendaagse boslandschappen. Het Labo Bos en Natuur (ForNaLab) heeft ongeveer 30 medewerkers die de ecologische processen, compositie en structuur van ecosystemen onderzoeken. Het bekijkt onder meer biodiversiteit, het impact van biodiversiteit op ecosystemen en maatregelen voor ecologische restoratie. Prof. Verheyen is ook voorzitter van BOS+, een Vlaamse organisatie die zich bezighoudt met het behouden, verbeteren en uitbreiden van de Vlaamse bossen. Hij co-publiceerde verschillende boeken over bosbeheer, waaronder 'Bosecologie en bosbeheer' verschenen bij Uitgeverij ACCO in 2010, 'Amerikaanse Vogelkers - Van bospest tot bosboom' verschenen bij KNNV in 2013 en 'Oude bossen van de Antwerpse Kempen' verschenen bij Davidsfonds in 2013. Prof. Kris Verheyen is lid van de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB.

Ilse Boeren is journalist voor het wetenschappelijke magazine EOS. Daar schrijft ze over het vaak moeilijke evenwicht tussen mens, economie en natuur.

Klimaatverandering & Milieu

Woensdag 3 augustus 2022, 11.00 u.
Inleiding: Dirk Verschuren, UGent

Moderator debat: Ilse Boeren, Journalist EOS

De gezondheid van de zee

Colin Janssen, UGent en VLIZ

De zee speelt een grote rol in ons welzijn, gaande van gezonde lucht en beweging tot voedselvoorziening. Hoe zit het met de gezondheid van de Noordzee voor onze kust? Kan de zee nog veilig en voldoende voedsel leveren? Hoe zit het met de aanwezigheid van microplastiek in de Noordzee? Welke acties kunnen we ondernemen?

De gezondheid van bossen

Kris Verheyen, Labo Bos & Natuur, UGent

Natuur en biodiversiteit zijn cruciaal voor de gezondheid van de mens. Maar door de klimaatverandering en andere milieudrukken staat de biodiversiteit sterk onder druk; ook bij ons. Welke rol speelt biodiversiteit nu juist in onze bossen en wat zijn de implicaties van het verlies ervan? En welke maatregelen kunnen we nemen om het verlies tegen te gaan? 

 

Tickets