liddetails

Dirk Verschuren
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr.
Discipline: Aardwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Opleiding:
1986 Lic Sc in Biologie, Universiteit Gent 1996 PhD in Ecology, University of Minnesota (USA)
Prijzen:
J.J. Symoens prijs voor Tropische Limnologie, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (1999)