Wetenschap aan Zee - Energie

04-08-2022

KAAP, Zeedijk 10 Oostende

In samenwerking met Theater aan Zee en ter ere van de viering '250 jaar Academies'brengen we deze zomer een reeks van voormiddagsessies met toplezingen over actuele onderwerpen, gevolgd door discussie. "Wetenschap aan zee" zal plaatsvinden op 3, 4 en 5 augustus, op een zomerse locatie gelegen op de Zeedijk van Oostende: KAAP. De thema's zijn: milieu & klimaatverandering, energie en artificiële intelligentie.

Sprekers tijdens de tweede sessie op 4 augustus

Prof. William D’haeseleer is burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, optie energie, en burgerlijk ingenieur in de kernwetenschappen (KULeuven). Hij behaalde een MSc en zijn doctoraat, beide in het domein van de plasmafysica, aan de University of Wisconsin-Madison. Na vijf jaar werkzaamheden in het Europese NET Team, gehuisvest in het Max-Planck-Institut für Plasmaphysik nabij München, was hij vier jaar actief bij Tractebel Engineering. In 1996 werd hij Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven; gedurende meerdere jaren was hij hoofd van de afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie en was hij medestichter en is directeur van het Energie-Instituut. Zijn onderzoeksinteresse is de studie van Energiesystemen. Prof. D’haeseleer is lid van de Klasse van de Technische Wetenschappen van de KVAB. 

Dr. Jozef Ongena, is onderzoeksdirecteur van het Laboratorium voor Plasma Physica van de Koninklijke Militaire School (LPP/ERM-KMS) in Brussel en werkt nauw samen met het Zentrum fuer Plasmaphysik van het Forschungszentrum Jülich (FZJ) in Duitsland. Hij is gespecialiseerd in magnetische fusie en bestudeert dit in tokamak en stellarator kernreactoren die met behulp van een magnetisch veld een plasma opsluiten. Dr. Ongena werkte onder andere mee aan een recente doorbraak op het vlak van kernfusie. Hij is lid van de Klasse van de Natuurwetenschappen van de KVAB. 

Prof. Johan Martens is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, verbonden aan de Faculteit Bioingenieurswetenschappen meer bepaald het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse. Hij is expert in katalyse en past deze basiskennis toe om problemen op te lossen die verband houden met de energietransitie, duurzame productie en toepassing van water, milieubescherming en bevorderen van de menselijke gezondheid. Hij is zeer bedreven in het valoriseren van zijn onderzoeksresultaten in samenwerking met bedrijven en door de oprichting van spin off bedrijven waarvan SOLHYD het meest recente voorbeeld is. Hij is lid van de Klasse van de Natuurwetenschappen van de KVAB.

Energie

Donderdag 4 augustus 2022, 11.00 u.
Moderator: William D'Haeseleer
 (KU Leuven)

Kernfusie

Jozef Ongena, Laboratorium voor Plasma Physica van de Koninklijke Militaire School

Naast het onderzoek naar alternatieve vormen van energie (wind, zon), wordt er ook vooruitgang geboekt in de wereld van de kernenergie. Zo zou men op termijn toch komen tot veilige kernenergie, meer bepaald met kernfusie. Wat is de stand van zaken? Zijn er nu doeltreffende opwekkingsmethoden gevonden of zal dit nog vele decennia duren? En wat met de veiligheid?

Waterstof

Johan Martens, Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse, KU Leuven

Nog een andere veelbelovende manier om energie op te wekken is waterstof. Wat zijn de natuurlijke processen die aan de grondslag liggen? Welke doorbraken zijn er en welke beperkingen moeten nog overwonnen worden? 

Tickets