liddetails

Johan Martens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Chemie
(Bio)chemische ingenieurswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Expert in poreuze materialen voor toepassingen in heterogene katalyse, adsorptieve scheidingen en gecontroleerde vrijgave van molekulen.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Opleiding: