Een canon van Vlaanderen, voor geschiedenisonderwijs? - VOLZET

Symposium

01-03-2023

Museum BELvue, Paleizenplein 7, Brussel

Een canon van Vlaanderen, voor geschiedenisonderwijs?

Activiteit in het kader van het Standpunt 

Wat houdt het concept van een nationale canon in? Wat zijn de achterliggende motieven? En welke valkuilen draagt het begrip in zich? Wat is het eigenlijk waard om geleerd te worden in geschiedenisonderwijs? Welke historische referentiekennis kan als wegwijzer dienen?

 

Sinds haar aankondiging in 2019 deed de Canon van Vlaanderen al heel wat inkt vloeien. Veel historici, geschieddidactici, geschiedenisleerkrachten en erfgoedprofessionals reageerden afwijzend op het initiatief. Daarbij haalden ze principiële, historisch-wetenschappelijke en didactische bezwaren aan. Voorstanders zagen de canon dan weer vooral als een uitnodiging, als een gids in de chaos die het menselijke verleden vormt: wat zou er mis zijn met enige gedeelde kennis van de plek waar wij wonen? Hebben we dan geen nood aan gemeenschappelijke parate historische kennis?
Nu het stof wat is gaan liggen, standpunten zijn ingenomen en een commissie in volkomen stilte aan een voorstel werkt dat in het voorjaar van 2023 wordt gelanceerd, is de tijd rijp om de idee van een Canon van Vlaanderen grondig te ontleden. Wat houdt het concept van een nationale canon in? Wat zijn de achterliggende motieven? Welke vragen roept een canon op? En welke bezwaren kunnen er tegenin worden gebracht? Een nieuw ‘Standpunt’ van de Koninklijke Academie (KVAB) gaat in op motieven voor en bezwaren tegen een canon, en doet aanbevelingen.

Dat alles wordt toegelicht op de studienamiddag van 1 maart (uitgesteld na de treinstakingen van 30 november), opgezet door de vakdidactici Geschiedenis van de Vlaamse universiteiten en specifiek georganiseerd voor leerkrachten geschiedenis. Met hen gaan we in een tweede deel van de namiddag in gesprek over een prangende vraag die door een Canon nog des te meer wordt getriggerd: wat is het eigenlijk waard om geleerd te worden in geschiedenisonderwijs? Welke historische referentiekennis kan als wegwijzer dienen?

Deelname is gratis, registratie vereist. Aan de deelnemers die dit wensen wordt vooraf een exemplaar van de publicatie toegestuurd. Omwille hiervan wordt bij de registratie ook een postadres gevraagd.

 

 

Programma: 

01-03-2023

1 Verwelkoming 14:00 - 14:05

2 Voorstelling van het Standpunt: Een Canon van Vlaanderen. Motieven en bezwaren 14:05 - 14:50

3 Vragen van het publiek 14:50 - 15:00

4 Introductie: 'Wat is het waard om geleerd te worden in geschiedenisonderwijs?' 15:00 - 15:10

5 Brainstorm in focusgroepen over historische referentiekennis 15:10 - 15:50

6 Plenaire terugkoppeling en afsluiter 15:50 - 16:30

7 Receptie 16:30 - 17:30