liddetails

Bart Verschaffel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Filosofie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent)
Samenvatting:
Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.
Activiteiten:
directeur VANDENHOVE Centrum voor Architectuur & KUnst (Universiteit Gent)
Opleiding:
Wijsbegeerte (KUL) Middeleeuwse Studies (KUL)
Prijzen:
Laureaat KVAB 1988 Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap: Kunstkritiek (1988)
Tentoonstellingen:
Curator: - Piranesi. De prentencollectie van de Universiteit Gent, MSK Gent, 2008/9 - B0b Van Reeth, Architect, BOZAR Brussel, (2013) - Rose, rose, rose à mes yeux. James Ensor en het stilleven in België 1830-1930, MuZEE OOstende, (2024) - VANDENHOVE Centrum, Gent: studietentoonstellingen met de collectie Charles Vandenhove (2018 - 2023)