Fondsprijzen

De Fondsprijzen zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

 

Mgr. Jozef Coppens-prijs

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis van de Leuvense universiteit, de geschiedenis van de Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.
Bedrag voor deze prijs: 1250
Deze prijs wordt vijfjaarlijks uitgereikt.
Els Agten

The Catholic Church and the Dutch Bible. From the Council of Trent to the Jansenist Controversy (1564-1733)

Els Agten (°1985) studeerde Romaanse taal- en letterkunde (Frans/Spaans) aan de Faculteit Letteren, KU Leuven, alwaar zij ook het diploma van de academische lerarenopleiding behaalde (2002-2006). Nadien verdiepte zij zich in de Theologie en Religiewetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven (2006-2010).
In 2010 startte zij haar doctoraatsonderzoek onder begeleiding van prof. dr. Wim François en prof. dr. Mathijs Lamberigts en promoveerde in 2014 op een proefschrift getiteld “Meint gy dat gy ook wel verstaet, het gene gy leest?" The Catholic Church and the Dutch Bible: From the Council of Trent to the Jansenist Controversy (1564-1733). Het proefschrift werd in 2020 uitgegeven door Brill publishers. In mei 2021 werd de publicatie bekroond met de REFORC Book Award.
Na haar verdediging koos Els er voor om als wetenschappelijk medewerker en onderwijsondersteuner te focussen op onderwijs en wetenschapspopularisatie (2014-2017). Sinds 1 oktober 2017 werkt Els voltijds voor bisdom Hasselt als stafmedewerker gezinspastoraal en parochiecatechese. Daarnaast is ze als deeltijds wetenschappelijk medewerker (10%) verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Els is verder lid van de redactieraad van Augustiniana en docent kerkgeschiedenis van de hogere instituten van bisdom Antwerpen en bisdom Hasselt.


Hans Ausloos

The Deuteronomist’s History. The Role of the Deuteronomist in Historical-Critical Research into Genesis-Numbers (Oud Testamentische Studiën-Old Testament Studies).

Hans Ausloos (°1969) behaalde in 1990 zijn licentie in de Godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Twee jaar later studeerde hij er af als licentiaat in de Godgeleerdheid. Als aspirant van het FWO-Vlaanderen bereidde hij er onder begeleiding van professor Marc Vervenne zijn doctoraatsproefschrift voor, waarop hij in 1997 promoveerde (PhD/STD). Van 1997 tot 2006 was hij postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen. In 2003 werd hij professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, en verantwoordelijke voor het Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism. Sedert 2010 is hij Chercheur Qualifié van het FNRS en professor aan de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), waar hij de onderzoeksgroep Septuagint Studies and Textual Criticism leidt. Hij doceert ook op regelmatige basis voor Davidsfonds academie.

Hans Ausloos werd gevormd binnen de Leuvense school van de historisch-kritische benadering van het Oude Testament. Tegen deze achtergrond kwam zijn monografie ‘The Deuteronomist’s History’ tot stand. Het vertelt de geschiedenis van het onderzoek naar een van de crux interpreti van de kritische Bijbelwetenschap, met name de relatie tussen het boek Deuteronomium en de vier andere
boeken van de Pentateuch (Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri). Naast zijn onderzoek binnen de historisch-kritische benadering van het Oude Testament heeft Hans Ausloos zich ook gespecialiseerd in de studie van de oudtestamentische tekstkritiek. Vooral via de studie van de oudste Griekse vertaling
van de Hebreeuwse Bijbel, de zogenoemde Septuaginta, onderzoekt hij de tekstoverlevering van het Oude Testament.

Hij is lid van de Conseil de Recherche van de UCL, lid van het Collège des Alumni van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en, naast redactielid van verschillende tijdschriften, ook editor-in-chief van de door Brill uitgegeven reeks Old Testament Studies.


Toon Quachebeur

Pro aris et focis: theologie en macht aan de Theologische Faculteit te Leuven, 1617-1730

De prijs 2006 van het Mgr. Coppensfonds werd toegekend aan de inzending van de heer Toon Quaghebeur, "Pro aris et focis: theologie en macht aan de Theologische Faculteit te Leuven, 1617-1730". De leden van de Commissie waren onder de indruk van zowel de omvang als de kwaliteit van het werk. Zij loofden ook de wijze waarop de auteur uit de vaak onduidelijke en onvolledige bronnen een coherent, vlot leesbaar en kritisch werk heeft weten te creëren.

Toon Quaghebeur (°1971) studeerde geschiedenis en theologie aan de KULeuven en aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome. Aan de KULeuven behaalde hij eveneens het baccalaureaat in de wijsbegeerte. De heer Quaghebeur promoveerde tot doctor in de geschiedenis als Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en bekleedde nadien, eveneens bij het FWO, een mandaat van Postdoctoraal Onderzoeker. Tegenwoordig is de heer Quaghebeur lector aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Geaffilieerd Onderzoeker aan de KULeuven.


G. Van Oyen

The feeding miracles in mark: a critical survey of the history of interpretation


G. Van Belle

The signs source in the fourth gospel


G. Van Belle

Les parenthèses dans L'Evangile de Jean