Voedsel uit de zee - Aanbevelingen voor Europa

Voedsel uit de zee - Aanbevelingen voor Europa

We moeten meer algen, garnalen, vissen en zeewier op een duurzame manier gaan kweken in afgeschermde stukken zee. Dat is een van de adviezen uit het rapport Food from the oceans van de Europese koepelorganisatie van wetenschapsacademies SAPEA.

Het rapport bevat meer aanbevelingen dan alleen de uitbreiding van maricultuur. Ook geeft het een uitgebreid overzicht van de stand van zaken in de visserij en het visserij-onderzoek. Daarnaast doet het prognoses voor de toekomst van de visserij. Het rapport zal worden gebruikt in nieuwe beleidsplannen van de Europese Unie en van Europese visserijorganisaties. SAPEA beantwoordt met het rapport de vraag van de EU-commissaris Karmenu Vella uit 2016: 'Hoe kan meer voedsel en biomassa uit de oceanen gehaald worden zonder dat toekomstige generaties daardoor worden gedupeerd.''

De KVAB nomineerde Prof. Sorgeloos om mee te werken aan dit rapport.

SAPEA staat voor Science Advice for Policy by European Academies. Het is een koepelorganisatie van Europese wetenschapskoepels. SAPEA bevat meer dan honderd wetenschapsacademies, jonge academies en andere wetenschappelijke adviesorganen uit meer dan veertig Europese landen. De KVAB maakt ook deel uit van SAPEA.