Visser-Neerlandiaprijs voor Els Witte

Visser-Neerlandiaprijs voor Els Witte

Els Witte, prorector van de VUB en lid van de Klasse Menswetenschappen ontvangt de Visser-Neerlandiaprijs 2021 voor haar wetenschappelijk onderzoek over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, haar inzet voor Nederlands-Vlaamse samenwerking zoals in de functie van voorzitter van de Vlaamse openbare omroep en haar inspanningen voor de Nederlandse taal in Brussel en in de wetenschap.

Het ANV reikt ieder jaar de Visser-Neerlandiaprijzen uit. De belangrijkste criteria voor toekenning van de prijs zijn aansluiting bij de idealen van Herman Visser en aansluiting bij de doelstellingen van het ANV: inzet voor een betere samenleving, wilskracht, kritisch onafhankelijk denker in samenhang met de handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld.

De andere laureaat van 2021 is Frits van Oostrom. Hij krijgt de prijs als beloning voor de wijze waarop hij een betekenisvolle bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking op wetenschappelijk en cultureel gebied en zijn grote invloed op het wetenschappelijke, literaire en culturele leven in Nederland en Vlaanderen. Frits van Oostrom was de laureaat van de Gouden Penning in 2017.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in het Makiezenhof in Bergen op Zoom.

Van harte proficiat!

Nieuwsbericht VUB 

Nieuwsbericht Algemeen-Nederlands Verbond