Verwacht in het najaar 2022: het Nationaal Biografisch Woordenboek deel 25

Verwacht in het najaar 2022: het Nationaal Biografisch Woordenboek deel 25

Op 1 juni 2022 werd de kopij afgesloten voor het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW) deel 25. Op dat ogenblik waren er 100 biografieën binnengekomen op het redactiesecretariaat. Een schare aan trouwe auteurs had daaraan gedurende twee jaar gewerkt. Dit wil zeggen dat ze zowel het onderzoek verrichtten als hun bevindingen uitschreven. Het NBW is immers een biografisch repertorium dat niet louter gebaseerd is op het bijeenbrengen van de kennis over een bepaalde figuur die al gepubliceerd is, maar de auteurs verrichten ook nieuw, oorspronkelijk onderzoek in musea, archieven en documentatiecentra. Daarmee zet het NBW de ingeslagen werd verder die begon in 2001, toen de toenmalige voorzitter van de NBW-Commissie, professor Herman van der Wee, besliste dat de bijdragen die nog zouden worden opgenomen aan dat criterium moesten voldoen.

Op dit ogenblik is de eindfase van de publicatie in volle afwikkeling. Verwacht wordt dat ten laatste tegen midden oktober het fiat voor druk zou kunnen gegeven worden. Voor de nieuwsgierigen kunnen we al onthullen dat een aantal zeer gerenommeerde figuren een plaats in het nieuwe deel krijgen, onder wie twee voormalige eerste ministers, Georges Theunis en Wilfried Martens, de letterkundigen Albe, Maria Doolaeghe en Lia Timmermans, de kunstschilders Axell, Henri Evenepoel en Jakob Smits, de beeldhouwers Georges Grard en Käthe Kollwitz, de kunstpauzen Geert van Bruaene en Michel Seuphor, de excentrieke artistieke visionair Panamarenko, de feministes Marie Popelin, Ida de Kerchove en Roos Proemans, de acteur Joris Diels en de wereldberoemde soul-zanger Marvin Gaye. Het NBW verschijnt om de twee jaar als een boekdeel dat een schat aan wetenswaardigheden bevat, ook over de vele andere persoonlijkheden die er een plaats krijgen.

In volgend nummer zullen we de publicatie kunnen aankondigen en ook het moment waarop het nieuwe deel zal worden voorgesteld tijdens een academische zitting, maar mogelijk wordt dat al begin 2023. In de loop van de voorbije zomer kwamen dan al de eerste teksten binnen voor het 26ste deel dat voorzien is voor het Olympisch jaar 2024.