Verschenen: The End of Postwar

Verschenen: The End of Postwar

Gerelateerde denkerscycli 

Nieuwe publicatie van KVAB bij Uitgeverij Peeters 

In de herfst van 2015 gaf de Nederlands-Engelse publicist Ian Buruma richting aan de Denkerscyclus ‘The End of Postwar’ van de KVAB. Aanleiding was zijn publicatie in 2013: ‘Year zero: a history of 1945’, waarin het tot stand komen van de nieuwe wereldorde na afloop van Wereldoorlog Twee centraal stond. De uitbouw van de welvaartstaat en de Europese eenmaking waren de meest kenmerkende verwezenlijkingen. Beide zijn evenwel bij de aanvang van de eenentwintigste eeuw in verdrukking gekomen. In twee workshops en een tweedaags symposium zijn prominenten uit wetenschap, cultuur en politiek uitgenodigd om over het centrale thema ‘The end of postwar: welke toekomst voor Europa’ te reflecteren. Deze collectie van essays is een afspiegeling van de debatten die onderwerpen aansneden als de heruitvinding van de welvaartsstaat, de breuk met de naoorlogse consensus, de waarde van het humanisme en de rol van een verenigd Europa.

M. BOONE, G. DENECKERE, J. TOLLEBEEK (eds.), The End of Postwar. Essays on the work of Ian Buruma, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks, 33, Peeters, Leuven, 2018. (ISBN: 978-90-429-3644-7)

Auteurs: Marc Boone, Gita Deneckere, Jo Tollebeek, Ian Buruma, Koenraad Abts, Bas Heijne, Paul Magnette, Dick Pels, Saskia Sassen, Kees Schuyt, Dave Sinardet, Matthias Storme, Tzvetan Todorov, Luuk Van Middelaar, Philippe Van Parijs, Frank Vandenbroucke.

 

Boek bestellen - € 44 via Uitgeverij Peeters

Informatie over publiceren in de KVAB-reeksen bij Uitgeverij Peeters