Vacature: Postdoctoraal onderzoeker

Vacature: Postdoctoraal onderzoeker

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een voltijds postdoctoraal onderzoeker voor het “Project Leerstoel FPIM”, gefinancierd door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Het mandaat heeft een duur van 2 jaar en is eventueel verlengbaar.

De postdoctoraal onderzoeker zal autonoom werken aan minstens één van de volgende thema’s:

  • Rol en impact van investeringsmaatschappijen in verschillende landen
  • Publieke investering en duurzame ontwikkeling
  • Verband tussen investering in infrastructuurwerken en het welzijn van de bevolking: relatie tussen maatschappelijke meerwaarde en financieel rendement

Hij/zij zal er naar streven om actief samen te werken met een federale wetenschappelijke instelling of een wetenschappelijke instelling van de Franse gemeenschap.

Hij/zij zal instaan voor publicaties en publieke activiteiten die gerelateerd zijn aan het gekozen onderwerp.

De kandidaat is bij voorkeur verbonden met een onderzoeksgroep van een Vlaamse universiteit of van een federale wetenschappelijke instelling.

Volledig vacaturebericht in bijlage. Solliciteren kan tot en met donderdag 31 oktober 2019.

Bijlagen: