Titel barones voor prof. dr. ir. Elisabeth Monard

Titel barones voor prof. dr. ir. Elisabeth Monard

Op 20 juli 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad naar jaarlijkse gewoonte de lijst van personen die door ZMK in de adelstand werden verheven. Op de korte lijst "adellijke gunsten" prijkt de naam van prof. dr. ir. Elisabeth MONARD, ondervoorzitter van KVAB. Mevr. Monard mag voortaan de persoonlijke titel van barones dragen. We wensen consoror Monard van harte te feliciteren voor deze blijk van erkenning.