Persbericht 10 december 2022 - Bruno De Wever ontving vandaag de KVAB-prijs van de Vlaams Minister voor Wetenschapsbeleid 2022 voor de vertaling naar een breder publiek van zijn grensverleggend onderzoek over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

Bruno De Wever

Persbericht 10 december 2022 - Bruno De Wever ontving vandaag de KVAB-prijs van de Vlaams Minister voor Wetenschapsbeleid 2022 voor de vertaling naar een breder publiek van zijn grensverleggend onderzoek over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) overhandigt om de drie jaar de Prijs van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid aan een persoon, groep of organisatie die een belangrijke bijdrage leverde aan de vulgarisatie van de wetenschap. Dit jaar gaat de prijs voor het eerst naar een persoon, met name Bruno De Wever, hoogleraar Geschiedenis van de Universiteit Gent. De Wever is een specialist in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en de Tweede Wereldoorlog. Decennialang voerde hij grensverleggend onderzoek over dit onderwerp en vertaalde dit met succes naar een breder publiek.

Een carrière in het teken van de Vlaamse beweging

Bruno De Wever (°1960) is gewoon hoogleraar Geschiedenis van de Universiteit Gent, waar hij hedendaagse Belgische en internationale geschiedenis, publieksgeschiedenis en mondelinge geschiedenis doceert. Hij is tevens vakdidacticus Geschiedenis.

Tijdens zijn loopbaan publiceerde De Wever een groot aantal boeken en artikelen over onder meer de ontwikkeling van het Vlaams-nationalisme, België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de herinnering eraan, de oostfronters en mondelinge geschiedenis.

Tot zijn bekendste werken horen volgende publicaties: 

  • Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen SS (1984) 
  • Staf De Clercq (1989) 
  • Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde: het VNV 1933-1945 (1994)
  • Gestemd verleden. Mondelinge geschiedenis als praktijk (2003) 
  • België tijdens de Tweede Wereldoorlog (2004 & 2014) 
  • Gekleurd Verleden: familie in oorlog (2010) 
  • De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen (2020) 
  • Een geschiedenis van België (2021)

De Wever was vice-voorzitter van de redactie van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998) en maakt op dit moment deel uit van de kernredactie van de Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Hij is hoofdredacteur van WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 

Hij is tevens voorzitter van de wetenschappelijk raad van het War Heritage Institute en van het Museum aan de IJzer en ondervoorzitter van het wetenschappelijk comité van het Studiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Brussel). Hij maakt deel uit van de wetenschappelijke raad van het ADVN, Archief voor Nationale Bewegingen.

Rust in een delicate, confronterende en polariserende materie

Bruno de Wever is als historicus een specialist in de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme en de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en meer in het algemeen de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Decennialang voerde hij grensverleggend onderzoek over dit onderwerp en vertaalde het met succes voor een breder publiek. Dat is een niet geringe prestatie. De geschiedenis van het Vlaams-nationalisme en de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog is een zeer delicate materie, confronterend en polariserend.

"Bruno de Wever bracht de resultaten van zijn - en andermans - onderzoek steeds met deskundigheid en nuance en haalde daarmee de angel uit het debat, zowel in de wetenschap zelf als in de soms felle maatschappelijk discussie", beklemtoont Elisabeth Monard, voorzitter van de KVAB. Hij deed dat op viervoudige wijze: door zijn fundamenteel onderzoek (sinds zijn proefschrift Greep naar de macht, 1994) telkens zeer toegankelijk te stellen, als drijvende kracht achter voor een brede groep bestemde wetenschappelijke initiatieven (de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, de Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen / WT), in talloze lezingen in zeer diverse milieus en door talloze optredens in de media. 

"Hiermee bracht De Wever ook rust rond dit moeilijke thema", vervolgt Elisabeth Monard. "Voor zijn bijdragen aan de vulgarisatie van het onderwerp is de Prijs van de Vlaams minister voor Wetenschapsbeleid 2022 hem uitermate gegund."

Met deze prijs ontvang Bruno De Wever een bedrag van € 7.500 euro.

In een reactie stelde De Wever dat hij erkentelijk is voor de toekenning van de prijs en dat hij die in de eerste plaats ziet als een waardering voor publieksgeschiedenis en voor alle historici die bemiddelen tussen academische historiografie en het brede publiek.