Persbericht: “We moeten de grond onder onze voeten leren waarderen en verzorgen.”

Persbericht: “We moeten de grond onder onze voeten leren waarderen en verzorgen.”

Gerelateerde denkerscycli 

 

Nieuw KVAB-rapport vraagt aandacht voor de gezondheid van onze bodems
 

Wereldwijd groeit het besef dat gezonde bodems een enorm natuurlijk kapitaal vormen dat essentieel is voor ons welzijn. Ze spelen een cruciale rol in uitdagingen waarmee we in Vlaanderen geconfronteerd worden: bescherming tegen extreme weersomstandigheden die zullen toenemen in ernst en frequentie, het behoud van biodiversiteit en het behoud van een gezonde leefomgeving in onze dichtbevolkte regio.

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten nodigde twee internationale experten uit om de huidige stand van zaken van het bodemkapitaal in Vlaanderen onder de loep te nemen en bedreigingen en oplossingen te identificeren. Bodemecoloog Richard Bardgett en gespecialiseerde beleidsadviseur Joke van Wensem gingen in dialoog met talrijke wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. Hun eindrapport bevat concrete aanbevelingen waarmee ze de industrie, beleidsmakers, boeren én burgers willen stimuleren om op een duurzamere manier om te gaan met onze Vlaamse bodems.

Bedreigingen voor ons natuurlijk bodemkapitaal zijn onder meer bodemdegradatie door intensieve landbouwpraktijken, klimaatverandering, bodemafdekking door gebouwen/infrastructuur en vervuiling. Het rapport zoomt in op specifieke pijnpunten in Vlaanderen. Er is een gebrek aan langetermijnbeheer van landbouwbodems. Het ruimtebeslag in Vlaanderen vindt plaats met een snelheid van 6 hectare per dag, waarvan ongeveer de helft wordt afgedekt door ondoordringbaar materiaal. Ten slotte ontbreekt een algehele coördinatie. De bescherming van bodems is versnipperd over politieke bevoegdheden, terwijl monitoring en (wetgevende) stimulansen noodzakelijk zijn. Van landeigenaars en landbouwers tot  burgers: ieder moet zich bewust zijn van zijn impact op het behoud van het natuurlijk kapitaal van de Vlaamse bodems.

Minister Hilde Crevits: “Iedereen heeft baat bij een goede bodemkwaliteit. Onze bodem is een onderschatte productiefactor en opslagruimte voor CO2. We trekken voluit de kaart van onderzoek, innovatie en digitalisering om samen met onze landbouwers het koolstofgehalte en dus de bodemkwaliteit te verbeteren de komende jaren.  Als de bodem verbetert, is dat beter voor de landbouwer en voor de omgeving. Samen met Vlaams minister Zuhal Demir werken we al samen rond het bodemkoolstofmonitoringsmechanisme. Recent is ook het nieuwe project CurieuzeNeuzen gelanceerd rond bodems in tuinen en aardappelvelden. We steunen dat project met 5000 burgerwetenschappers vanuit Citizen Science Vlaanderen.”

Bodem als natuurlijk kapitaal – Denkerscyclus 2020-21 van de KVAB
Presentatie rapport & reactie vanwege ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir op 8/2 om 17u.