Bodem als natuurlijk kapitaal

Jaargang: 2020
Natuurlijk bodemkapitaal in de 21ste eeuw: uitdagingen en opportuniteiten
Klasse Technische Wetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Bodem

Richard Bardgett
Inez Dua
Freddy Dumortier
Anne Gobin
Hilde Heynen
Elisabeth Monard
Jean Poesen
Steven Sleutel
Erik Smolders
Ivo Van Vaerenbergh
Joke van Wensem
Kris Verheyen
Willy Verstraete

Documenten 

Evenementen 

In de media

De publicatie van het eindrapport gaf aanleiding tot verschillende persverschijningen: 
DeStandaard: ‘We verkwanselen het kapitaal van onze bodems in ijltempo’
VILT: Demir wil werk maken van beter bodembeleid

Programma

Vanuit de Klasse Technische Wetenschappen werd reeds vroeg in 2019 het initiatief gelanceerd om in 2020 een Denkerscyclus te organiseren rond uitdagingen en opportuniteiten voor het behoud en de versterking van ons natuurlijk bodemkapitaal in de 21ste eeuw. De coördinatie van de cyclus is in handen van een kernteam bestaande uit Kris Verheyen (UGent), Steven Sleutel (UGent), Anne Gobin (VITO) en Erik Smolders (KU Leuven), bijgestaan door een stuurgroep o.l.v. Willy Verstraete en bestaande uit leden van de Academie. Daarnaast is een ruimere expertengroep aangesteld met sleutelorganisaties zoals bv. OVAM, ILVO, Vlaams Planbureau voor Omgeving, ... die actief betrokken worden in het uitrollen van dit programma.

Het project kreeg de titel: “Natuurlijk bodemkapitaal in de 21ste eeuw: uitdagingen en opportuniteiten” en focust op drie thema’s:

  1. Healthy soils for sustainable land management in the 21st century
    Conceptnota | 4 statements
  2. The importance of soils in a changing climate
    Conceptnota
  3. Appropriation of soils as a natural capital
    Conceptnota

Internationale Denkers zijn enerzijds vanuit academisch perspectief Richard Bardgett, Brits bodemecoloog, professor aan Manchester University en voormalig voorzitter van de British Ecological Society, en anderzijds vanuit beleidsmatig perspectief Joke van Wensem, adviseur van het Ministerie voor Milieu in Nederland en voorzitter van de Nederlandse bodemkundige vereniging.

Om de Denkers in contact te brengen met zo veel mogelijk Vlaamse relevante actoren werden drie ‘fact finding’ sessies georganiseerd op 7 november 2019, 13 februari 2020 en 7 oktober 2020.

Omwille van COVID-19 werd het slotsymposium, eerst voorzien op 7 december 2020, uitgesteld naar 8 februari 2021. De conclusies van de Denkers werden gepresenteerd tijdens een online slotevent ‘Soils as Natural Capital’
Herbekijk hier de voorstelling van de Denkers, de reacties van de beleidsmakers en het debat met het publiek. 

 

Denker 
Joke Van Wensem

Joke van Wensem is coordinating / specialist advisor at the department of Knowledge, Innovation and Strategy (KIS) of the Ministry of Infrastructure and Water Management in the Netherlands. 
She liaises between science and policy, mainly in the integrated field of spatial development, with focus on the transition necessary to adapt to climate change. Based on her long term involvement scientific advice for soil policies through the Dutch Soil Protection Technical Committee, she is involved in a number of soil related issues. Joke is chair of the Dutch Soil Society and member of the program committee for the annual soil symposium Bodem Breed.
Joke is a long-standing member of the European region of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). In 2006-2007 she was SETAC Europe president. She has co organized the SETAC Europe Special Science Symposium on Ecosystem Services (2012) and the Pellston workshop Ecosystem Services, Environmental Stressors and Decision-Making (2014). She was co chair of the SETAC Europe Global Horizon Scanning Project workshop (2015).

Richard Bardgett

Richard Bardgett is Professor of Ecology at The University of Manchester, United Kingdom. His research seeks to develop a mechanistic and conceptual understanding of how interactions between plants and soil biological communities regulate biogeochemical cycles and plant community dynamics, and their response to global change.

He has written more than 300 papers and several books on this topic, including The Biology or Soil (2005), Aboveground-Belowground Interactions (2010) and Earth Matters: How Soil Underpins Civilization (2016), all published by Oxford University Press. Richard is routinely recognised as a Highly Cited Researcher in ecology and environmental sciences, and currently serves as President of the British Ecological Society and Senior Editor of Journal of Ecology.