Oproep voor bescherming van academische vrijheid

Oproep voor bescherming van academische vrijheid

 

ALLEA (ALL European Academies), de European University Association (EUA) en Science Europe publiceerden vandaag een gezamenlijk standpunt over academische vrijheid en institutionele autonomie waarin ze pleiten voor concrete acties die de bescherming hiervan moeten cementeren. Het belang van deze waarden wordt te vaak onderschat. De tekst is een oproep aan beleidmakers om te zorgen voor sterkere bescherminsmaatregelen voor deze waarden die de kern uitmaken van wetenschappelijk onderzoek, de motor van onze kennismaatschappij. 

De KVAB steunt deze oproep.

Lees het volledige ALLEA Statement.