Nieuwe publicatie: 'A latere principis u de su theniente general'

Nieuwe publicatie: 'A latere principis u de su theniente general'

'A latere principis u de su theniente general'.
De regeringsraden naast landsheren en landvoogden in de Habsburgse Nederlanden.

Op basis van onuitgegeven archieven in vijf Europese landen behandelt de auteur leden, organisatie, bevoegdheden en algemene politiek van de Raad van State, Geheime Raad en Raad van Financiën in de Habsburgse Nederlanden tussen 1576 en 1610. Als vorstelijke domestici behoorden de raadsleden tot de Hofhouding en konden zij de juridische machtsmiddelen van de landsheer in zelfstandige jurisdicties vormgeven. Vooral na 1598 echter beperkte een omvangrijke door Filips III van Spanje benoemde Hofhouding de onafhankelijkheid van Albert en Isabella. De 'co-soevereine' aartshertog werd in 1605 door de Spaanse regering uit zijn militaire prerogatieven ontslagen. Sindsdien voerde hoveling Spínola feitelijk het opperbevel in rechtstreekse relatie met Filips III en zijn valido, de hertog van Lerma. De drie Raden in de Habsburgse Nederlanden verloren hun greep op de aartshertogelijke krijgs- en pacificatiestrategie.

H. DE SCHEPPER, 'A latere principis u de su theniente general'. De regeringsraden naast landsheren en landvoogden in de Habsburgse Nederlanden​​​​​​​, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks, 33, Peeters, Leuven, 2023. (ISBN: 9789042951082)

Info & bestellen: Uitgeverij Peeters

Informatie over publiceren in de KVAB-reeksen bij Uitgeverij Peeters