Negatieve Emissie-technologieën & de klimaatdoelstellingen

Negatieve Emissie-technologieën & de klimaatdoelstellingen

Een nieuw rapport van de European Academies’ Science Advisory Council, onderschreven door 29 Europese wetenschappelijke academies, wijst op het beperkte potentieel van negatieve emissie-technologieën om CO2 te reduceren. Om de klimaatverandering binnen de perken te houden moet noodzakelijk gestreefd worden naar een beperking van de emissie van  CO2.

Lees het volledige EASAC rapport "Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets?" online.