In memoriam Jos Vanderleyden

In memoriam Jos Vanderleyden

Klasse Technische Wetenschappen

Jos Vanderleyden 

Lid van de Klasse Technische Wetenschappen

Dworp, 4 november 1952 - Bertem, 8 mei 2021

Jozef (Jos) Vanderleyden studeerde in 1975 als Ingenieur voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën met specialisatie Industriële Biologie en Microbiologie af aan de KU Leuven met de grootste onderscheiding. In 1981 behaalde hij aan dezelfde universiteit het diploma van Doctor in de Landbouwwetenschappen met de verhandeling “Comparative Biochemistry of the Cyanide-Insensitive Respiration in Moniliella tomentosa and Neurospora crassa”. In 1981-1982 was hij als Herbert Hoover research postdoctoral fellow actief aan het Department of Biology van de Washington University in St. Louis, MO, USA. Onder leiding van Professor Mary-Dell Chilton, een van de pioniers van de transformatie van planten door Agrobacterium tumefaciens, voerde hij er onderzoek uit naar de mechanismen van integratie van T-DNA sequenties van deze bacterie. Zijn postdocverblijf is de inspiratiebron geweest voor de eerste onderzoekslijnen die hij bij zijn terugkeer aan de KU Leuven heeft opgezet rond verschillende bacterie-plant interacties, maar vooral ook van bacteriële transcriptomen en proteomen, moleculaire technieken voor de analyse van bacteriële populaties en individuele cellen, en bio-informatica.

Jos heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor zijn onderzoeks- en onderwijsopdracht. Hij heeft als gedreven lesgever aan de KU Leuven aan vele generaties studenten bio-ingenieur colleges biochemie, biologische chemie, moleculaire celbiologie, nanobiologie en biotechnologie gedoceerd. Daarnaast heeft hij aanzienlijke verantwoordelijkheden opgenomen aan de KU Leuven. Hij was lid (1985-1990 en 1994-2001) en voorzitter (2003-2005) van de Onderzoeksraad van de KU Leuven en decaan (2011-2015) van haar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. In 2016 werd hij toegelaten tot het emeritaat.

Jos Vanderleyden was een gewaardeerd lid van de Klasse van de Natuurwetenschappen sinds oktober 1998 en van de Klasse van de Technische Wetenschappen sinds maart 2009. Hij kwam voor als een eerder voorzichtig man, maar tegelijk had hij een enorme gedrevenheid. Voor hem was excellent onderwijs gestoeld op excellent onderzoek. Hij was een hele warme en inspirerende mentor, die brainstormen het hoogste goed vond als wetenschapper. Jos had respect voor de mensen met wie hij omging, kon mensen ertoe brengen het beste uit zichzelf te halen, had ondanks zijn drukke agenda altijd tijd voor mensen die dat nodig hadden en was bovenal van nature een optimist.

Afbeelding: KU Leuven - Rob Stevens